_MG_7085.jpg
Lägger ägg i fälld björk. (Xiphydria camelus)