Lägger ägg i fälld björk.

Xiphydria camelus
Lägger ägg i fälld björk.